Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

http://obwodnica-starogardgd.pl/

BHP zazwyczaj kojarzy się pracownikom z serią szkoleń, które muszą odbyć w momencie podjęcia pracy oraz odnowić co kilka lat, w zależności od stanowiska. Jednak Bezpieczeństwo i Higiena Pracy to nie tylko szkolenia. W tym pojęciu mieszczą się także zasady, jakie musi spełniać przedsiębiorstwo, aby warunki pracy na jego terenie mogły zostać uznane za właściwe. Za stan BHP zawsze odpowiada pracodawca, który może powierzyć nadzór nad poszczególnymi działami ich kierownikom. Więcej informacji na naszym blogu BHP.

Nazwa firmy: Blog BHP

Adres: , ,

Telefon:

Strona internetowa:


Opublikowano: 31.05.2020